กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จิตอาสาเทศบาลตำบลเวียงพร้าวร่วมปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมกับชาวบ้านป่าจี้และตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

wp_1_small.jpg wp_2_small.jpg wp_3_small.jpg wp_4_small.jpg
wp_5_small.jpg wp_6_small.jpg wp_7_small.jpg wp_8_small.jpg
wp_9_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator