วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ร่วมกับ กองทุนหมู่บ้านป่าจี้ พัฒนาชุมชน กศน. ทุ่งหลวง จัดโครงการฝึกอบรมการทำอาหารไก่ไข่อินทรีย์ แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้ เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน

wp_01_small.jpg wp_02_small.jpg wp_03_small.jpg wp_04_small.jpg
wp_05_small.jpg wp_06_small.jpg wp_07_small.jpg wp_08_small.jpg
wp_09_small.jpg wp_10_small.jpg wp_11_small.jpg wp_12_small.jpg
wp_13_small.jpg wp_14_small.jpg wp_15_small.jpg wp_16_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator