วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ชั้น 3 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.

wp_01_small.jpg wp_02_small.jpg wp_03_small.jpg wp_04_small.jpg
wp_05_small.jpg wp_06_small.jpg wp_07_small.jpg wp_08_small.jpg
wp_09_small.jpg wp_10_small.jpg wp_11_small.jpg wp_12_small.jpg
wp_13_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator