วันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2563

wp_01_small.jpg wp_02_small.jpg wp_03_small.jpg wp_04_small.jpg
wp_05_small.jpg wp_06_small.jpg wp_07_small.jpg wp_08_small.jpg
wp_09_small.jpg wp_10_small.jpg wp_11_small.jpg wp_12_small.jpg
wp_13_small.jpg wp_14_small.jpg wp_15_small.jpg wp_16_small.jpg
wp_17_small.jpg wp_18_small.jpg wp_19_small.jpg wp_20_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator