เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ขับเคลื่อนโครงการสานพลังภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เยี่ยมเครือข่ายอำเภอแม่แจ่ม อบต.ช่างเคิ่ง และ เทศบาลตำบลท่าผา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ต่อไป

wp_01_small.jpg wp_02_small.jpg wp_03_small.jpg wp_04_small.jpg
wp_05_small.jpg wp_06_small.jpg wp_07_small.jpg wp_08_small.jpg
wp_09_small.jpg wp_10_small.jpg wp_11_small.jpg wp_12_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator