ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
 กิจกรรมที่สร้างสรรค์ของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว 
 
ที่ ภาพ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
28 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
27 กิจกรรมโครงการเชียงใหม่สะอาด ปฏิบัติการ 3Rs สร้างเวียงพร้าวสะอาด เริ่มต้น ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
26 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๐ รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดทุ่งหลวง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
25 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๐ รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
24 พิธีลงนามแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
23 กิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ (อาหารเจ) ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
22 กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
21 กิจกรรมโครงการแสดงนิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
20 กิจกรรมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าวและวัดทุ่งหลวง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
19 กิจกรรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สันกำแพงเลควิวรีสอร์ท วันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
18 กิจกรรมโครงการประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล เสาหลักเมืองพร้าว ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดกลางเวียง วันที่ ๓ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
18 กิจกรรมโครงการสืบฮีต สานฮอย ตามรอยวัฒนธรรม และพิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
17 ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบประชาชนบ้านป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
16 ต้อนรับคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ฯ ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
15 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
14 กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
13 กิจกรรมโครงการธรรมะสร้างสุข งานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว