เทศบาลตำบลเวียงพร้าวร่วมกับสำนักงานการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ตำบลทุ่งหลวง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันอังคาร ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง

wp_01_small.jpg wp_02_small.jpg wp_03_small.jpg wp_04_small.jpg wp_05_small.jpg
wp_06_small.jpg wp_07_small.jpg wp_08_small.jpg wp_09_small.jpg wp_10_small.jpg
wp_11_small.jpg wp_12_small.jpg wp_13_small.jpg wp_14_small.jpg wp_15_small.jpg
wp_16_small.jpg wp_17_small.jpg wp_18_small.jpg wp_19_small.jpg wp_20_small.jpg
wp_21_small.jpg wp_22_small.jpg wp_23_small.jpg wp_24_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator