ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ตำบลสุขภาวะ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
บ้านแม่งัด หมู่ที่ 4
 
คำขวัญหมู่บ้าน
อิฐมอญดินดี
สามนทีงามตา
พัฒนาวัดใหม่
สุขใจแม่งัด


ประวัติหมู่บ้าน
       ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแม่งัด ตามตำนานที่ได้สืบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่ดั้งเดิมมีอายุประมาณ 300 ปี มาแล้ว บ้านแม่งัดเป็นชื่อที่ตั้งตามธรรมชาติ ตามลำน้ำแม่งัด บุคคลกลุ่มแรก ที่มาก่อตั้งชุมชน คือ พ่ออุ้ยหนานเผือก, พ่ออุ้ยหนานตุ้ย วุฒิศรี ซึ่งย้ายมาจากบ้านคอกหมูป่า จัวหวัดลำพูน สภาพในสมัยนั้นหมู่บ้านจะเป็นป่าละเมาะ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ และเป็นทุ่งท้องนา ชาวบ้านสมัยก่อนเรียกว่า หมู่บ้าน แม่งัด ทุ่งนาป่าหนาด (เพราะมีแต่ต้นหนาดขึ้นเต็มไปหมด) จากนั้นก็มีผู้คนเริ่มโยกย้ายเข้ามาอยู่สมทบมากขึ้น จากหมู่บ้านสันขวาง บ้านโป่ง บ้านขุนแก้ว อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง จนมีชุมชนมากขึ้นชาวบ้านแม่งัดสมัยก่อนมีอาชีพปั้นหม้อดินขายจะทำกันทุกครอบครัวในฤดูร้อน และมีอาชีพเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง คือ เป็นอิฐมอญปั้นด้วยมือ ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นเครื่องจักรในการผลิต และมีอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่ง คือ จับปลา ในลำน้ำแม่งัด และลำน้ำแม่โก๋นขายตลอดปี
             นอกจากนั้นบ้านแม่งัดยังมีสถานศูนย์รวมและที่ยึดเหนี่ยจิตใจของประชาชนในหมู่บ้าน คือ อารามแม่งัด (ปัจจุทธรมตุการาม) เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก พ่อโต แม่คำ โอบอ้อม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 จำนวน 2 ไร่ เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 990,000 บาท และได้รับ การอนุเคราะห์ถมดินปรับที่ดิน โดย ดาบตำรวจ นคร คุณวันเพ็ญ ปัญญาทิพย์ เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 65,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท ได้รับจากทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีจากประชาชนทั่วทุกสารทิศ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 โดยการนำของ นายบุญศรี ใจพรม ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านในหมู่บ้านแม่งัดทุกครอบครัว หลังจากวัดได้สร้างศาลาธรรม หรือศาลาบำเพ็ญกุศล ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่บ้าน พร้อชาวบ้านทุกหลังคาเรือนได้ไปอาราธนา พระใบฎีกาวิโรจน์ วิโรจโน จากวัดกลางเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มาจำพรรษาเมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นมา

 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว